Burol Ng Lauryn

'Ex-Factor' ni Lauryn Hill

Sa 'Ex-Factor', nasumpungan ni Lauryn Hill ang kanyang sarili sa isang napaka-kaguluhan ng pag-ibig sa kapareha na nang-aabuso at nagpapabaya sa kanya. Magbasa Nang Higit Pa

'Mga Nawala' ni Lauryn Hill

Ang tampok na 'Lost Ones' ni Lauryn Hill ay tampok ang mang-aawit na nakikipag-usap sa isang dating habang binabanggit ang kanyang saloobin matapos ang isang matagal na katahimikan. Magbasa Nang Higit Pa

Kahulugan ng 'Doo Wop (That Thing)' ni Lauryn Hill

Ang mga liriko ng 'Doo Wop (That Thing)' ng Amerikanong mang-aawit na si Lauryn Hill nagbabala ay gumagamit ng mga liriko ng mga African-American na nahuli sa pakikibaka. Binalaan sila ni Hill na huwag hayaang sakupin ng 'bagay na iyon' ang kanilang buhay at sirain sila . Magbasa Nang Higit Pa