Depeche Mode

'Anghel' ng Depeche Mode

Ang mga sentimyentong ipinahayag sa 'Angel' ng Depeche Mode ay itinatag sa mga alaala ng manunulat bilang isang church-goer at i-highlight ang mga espiritwal na karanasan na nasaksihan niya. Magbasa Nang Higit Pa

'Barrel of a Gun' ng Depeche Mode

Ang 'Barrel of a Gun' ng Depeche Mode ay nakatuon sa isang karakter na alipin ng pagnanasa at pagkagumon at nasa daanan patungo sa pagkawasak. Magbasa Nang Higit Pa

'Mga mapanirang-puri na Rumor' ng Depeche Mode

Sa 'Mga mapanirang-puri na Rumor', kinukuwestiyon ng tagapagsalaysay ang kalikasan ng Diyos dahil sa mga kasawiang-palad na ang mga tao na tila matuwid ay tila pinaghirapan. Magbasa Nang Higit Pa

Depeche Mode

Ang Depeche Mode ay sa loob ng maraming taon ay nagbigay inspirasyon sa ilang mga kilalang banda, kabilang ang Arcade Fire at The Killers. Magbasa Nang Higit Pa

Ang kahulugan ng Depeche Mode na 'Enjoy the Silence' Lyrics Kahulugan

Sa Depeche Mode na 'Enjoy the Silence', ang tagapagsalaysay ay hindi nagnanais ng mga salita mula sa kanyang minamahal, ang yakap lamang niya habang nasisiyahan sila sa katahimikan. Magbasa Nang Higit Pa

Ang kahulugan ng 'Personal na Jesus' na kahulugan ng Depeche Mode

Ang kantang ito ng Depeche Mode ay nagtatanghal ng ideya na ang isang nag-aalala na tao ay maaaring maglingkod bilang 'personal Jesus' ng isa pa. Magbasa Nang Higit Pa

Ang kahulugan ng Depeche Mode na 'Never Let Me Down Again' na kahulugan ng Lyrics

Sa Depeche Mode na 'Never Let Me Down Again', ang mang-aawit ay masayang 'lumilipad nang mataas' kasama ang isang kaibigan, na sa palagay ng marami ay isang euphemism para sa kanilang dalawa na magkakasamang gumagamit ng droga. Magbasa Nang Higit Pa

'Home' ng Depeche Mode

Nahanap ng 'Home' ng Depeche Mode si Martin Gore na gumagamit ng mga detalyadong talinghaga upang detalyado sa mundo tungkol sa kanyang pakikibaka sa pagkagumon sa alkohol. Magbasa Nang Higit Pa

'Hindi Makakuha ng Sapat' ng Depeche Mode

Dahil sa labis na pag-ibig, ang mang-aawit ay 'hindi makakakuha ng sapat' ng kanyang iba pang makabuluhan. Ito ang pangunahing tema ng Depeche Mode na klasikong ito! Magbasa Nang Higit Pa

'Poison Heart' ng Depeche Mode

Ang taong 'Poison Heart' ng Depeche Mode ay batay sa mayroong hindi kanais-nais at negatibong tauhan at dahil dito ay mahirap makipagkaibigan. Magbasa Nang Higit Pa