At Fogelberg

Dan Fogelberg's 'Harapin ang Apoy' Lyrics Kahulugan

Sa resulta ng aksidente sa Three Mile Island, Dan Fogelberg at iba pa ay kaugnay na nag-aalala para sa kaligtasan ng publiko. Magbasa Nang Higit Pa

'Same Old Lang Syne' ni Dan Fogelberg

Sa 'Parehong Lumang Lang Syne', ang tagapagsalaysay ay tumatakbo sa isang lumang apoy sa Bisperas ng Pasko, at silang dalawa ay may isang napaka-bukas, emosyonal na dayalogo. Magbasa Nang Higit Pa